Skip to main content

Regulamin Promocji Walentynkowej

SKLEPU INTERNETOWEGO SHAV.PL
  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Promocja Walentynkowa” („Promocja”).
  2. Organizatorem promocji jest DIGITAL SOLUTIONS 98 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie przy ulicy Adama Mickiewicza 4/3, 32-050 Kraków, NIP: 9442271976 („Organizator”).
  3. W okresie trwania Promocji Organizator udostępnia kod rabatowy WALENTYNKI, który obniża standardową cenę produktu o 20%. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami.
  4. W trakcie trwania promocji obowiązują standardowe zasady zwrotów oraz reklamacji opisane w regulaminie sklepu.
  5. Promocja obowiązuje od dnia 29.01.2024 r. do dnia 11.12.2023 r.
  6. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji powinne być zgłaszane w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Promocji na adres e-mail organizatora: kontakt@shav.pl. Organizator ustosunkuje się w wiadomości zwrotnej w terminie do 14 dni.
  7. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.